Odstraňovač zápachu, pračka, 484000008427

Produktové obrázky jsou pouze pro ilustraci. Finální produkt může být odlišný vzhledem ke změnám ve výrobě. V technickém rozkresu náhradních dílů se jedná pouze o díl s uvedeným číslem pozice.
Produktové číslo SKUACC_10026085_137
Výrobce produktu WPRO
Předběžná doba expedice zboží
DobaDodaniAlt.png
 Zboží, které není skladem, má expedici závislou na skladových zásobách dodavatele.
 Speciální náhradní díly mohou mít delší dobu dodání.
 V některých případech může být doba expedice prodloužena.
Prodejní cena s DPH237 Kč
ACC-10026085

Popis Odstraňovač zápachu, pračka, 484000008427

Tablety odstraňují nepříjemné pachy a zbytky z vaší pračky pomocí kyslíku. Dostane se i na těžko dostupné místa. Doporučení je používat měsíčně, aby byl váše pračka čerstvá a čistá. Upozornění na nebezpečí: Obsahuje perkarbonát sodný. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při použití. Je-li nutná lékařská pomoc, přečtěte si obal nebo etiketu. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Pokud se necítíte dobře, zavolejte toxikologické středisko nebo lékaře. Po použití si důkladně umyjte ruce. Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Obsah/obal zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy.

Nákupní košík

 x 


Celkem
košík je prázdný

Nenašli jste model vašeho spotřebiče?

Pokud v nabídce náhradních dílů nemůžete najít model vašeho spotřebiče, zašlete nám výrobní číslo spotřebiče (PNC nebo ENR), které je uvedeno na štítku spotřebiče a my dostupné náhradní díly pro tento model spotřebiče přidáme na stránky.