Čistič, sušička, 00312111

Produktové obrázky jsou pouze pro ilustraci. Finální produkt může být odlišný vzhledem ke změnám ve výrobě. V technickém rozkresu náhradních dílů se jedná pouze o díl s uvedeným číslem pozice.
Produktové číslo SKUACC_10036254_128
Výrobce produktu BOSCH
Předběžná doba expedice zboží
DobaDodaniAlt.png
 Zboží, které není skladem, má expedici závislou na skladových zásobách dodavatele.
 Speciální náhradní díly mohou mít delší dobu dodání.
 V některých případech může být doba expedice prodloužena.
Prodejní cena s DPH622 Kč
ACC-10036254_2
ACC-10036254_3
ACC-10036254_4
ACC-10036254

Popis Čistič, sušička, 00312111

Ošetřující set pro sušičkys tepelným čerpadlem. Obsah: 4 lahvičky x 125 ml. Odstraňuje pachy a udržuje výkon spotřebiče. Pomáhá odstraňovat zbytky a vlákna ze spotřebiče a nádoby na kondenzát, které mohou pocházet z procesu praní a sušení. Doporučuje se aplikovat 2-3x ročně v závislosti na frekvenci používání přístroje. Pro všechny sušičky s tepelným čerpadlem s integrovaným programem péče (WT7…; WT.7…; WTXH7…; WTU8…). Likvidace/nebezpečné látky: GHS07: Harmful Warning Likvidace/nebezpečné látky: GHS07: Škodlivé varování GHS07: Škodlivé varování H319 Způsobuje vážné podráždění očí H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem... EUH208 Obsahuje . Smět... P101 Je-li nutná lékařská pomoc, nechejte výrobek zkontrolovat... P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/oči... P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně vyplachujte vodou, aby... P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc...

Nákupní košík

 x 


Celkem
košík je prázdný

Nenašli jste model vašeho spotřebiče?

Pokud v nabídce náhradních dílů nemůžete najít model vašeho spotřebiče, zašlete nám výrobní číslo spotřebiče (PNC nebo ENR), které je uvedeno na štítku spotřebiče a my dostupné náhradní díly pro tento model spotřebiče přidáme na stránky.